backgroundPomoć

 

Kako se otvara korisnički nalog?

Za otvaranje naloga potrebno je odabrati link Registracija na početnoj stranici i popuniti registracioni formular sa podacima: korisničko ime, e-mail adresa, lozinka i ime i prezime korisnika (e-mail adresa, lozinka, ime i prezime se ne objavljuju javno u okviru aplikacije). Neophodno je uneti validnu e-mail adresu, jer se na nju prosleđuje poruka na koju je potrebno odgovoriti kako bi se verifikovao nalog i kako bi korisnik mogao da se prijavi.

Kako se prijavljujem u nalog?

Pošto je uspešno završen postupak registracije novog korisnika, prijava u nalog se vrši preko linka Prijava na početnoj stranici. Potrebno je uneti e-mail adresu ili korisničko ime koji su prijavljeni prilikom registracije i lozinku. Nakon prijave korisnik ima pristup svom korisničkom nalogu sa linkovima za pojedine funkcionalne segmente aplikacije. Prijavljeni korisnik u okviru svog naloga može da pregleda postojeće ili kreira nove Bukmarker priče (kratki prikazi knjiga sa fotografijom korice dela, imenom autora, naslovom, ocenom, komentarom ili beleškom koje ostavlja korisnik aplikacije), da pregleda objavljene Bukmarker priče klasifikovane prema žanru, da pregleda ili otvara nove Čitaonice (čitaonice okupljaju korisnike istih ili sličnih čitalačkih interesovanja), da pregleda Kontakte i Poruke.

Kako uređivati nalog?

Uređivanje korisničkog naloga moguće je kroz interfejs koji mogu da vide samo ulogovani korisnici. Preko linka Postavke profila korisnici mogu da ažuriraju sve postavke sa svog naloga, da menjaju korisničko ime, lozinku ili vidljivost svog profila drugim korisnicima. Drugi deo uređivanja naloga odnosi se na dodavanje bukmarker priča, izmene postojećih priča koje je korisnik dodao, dodavanje ili izmenu slike korica knjige koja se čita u bukmarker priči, dodavanje i uređivanje čitaonica, povezivanje sa drugim korisnicima, slanje i primanje poruka od drugih korisnika, itd.

Šta ako nemam registrovan nalog za aplikaciju?

Aplikaciji Bukmarker moguće je pristupiti i ako niste registrovani korisnik, ali uz znatno smanjen broj opcija korišćenja. Neregistrovani korisnici aplikacije mogu da pristupe sadržajima na stranicama O nama, Uslovi korišćenja i Pomoć, da pregledaju javno objavljene prikaze (Bukmarker priče) drugih korisnika, ocene, komentare, da pretražuju prikaze prema naslovu, imenu autora ili ISBN broju. Opcije kreiranja novih Bukmarker priča, ocenjivanja, ostavljanja komentara, deljenja sadržaja, pregledanja i uređivanja Bukmarker priča, kontaktiranja i povezivanja sa drugim korisnicima preko Čitaonica, rezervisane su samo za registrovane korisnike aplikacije koji imaju mogućnost da koriste pun potencijal aplikacije Bukmarker kao elektronskog dnevnika čitanja.

Šta je Bukmarker priča?

Bukmarker priča ili samo Bukmarker, predstavlja skup informacija o knjigama ili drugoj vrsti građe koju korisnici čitaju u štampanom, elektronskom ili drugom obliku (uključujući i audio knjige). Bukmarker sadrži fotografiju korice knjige koja se čita (može da bude slika sa računara ili fotografija napravljena mobilnim telefonom), naslov, ime autora iopcionoISBN broj (jedinstveni međunarodni bibliografski broj koji se dodeljuje svakoj objavljenoj monografskoj publikaciji). Pored toga, Bukmarker priču čine i eksterne veze koje mogu da budu bibliotečki kataloški zapisi, ocene, komentari, beleške koje registrovani korisnici ostavljaju o čitanim delima, čime se omogućava stvaranje elektronskog dnevnika čitanja.

Zašto je korisno odrediti žanr publikacije?

Ukoliko želite da publikacija koja je predmet Bukmarker priče bude uočljivija kod korisnika sličnih čitalačkih ukusa, žanrovsko svrstavanje (u jedan ili više žanrova) će u tome pomoći. Na primer, zbirka poezije klasifikovana u Književnost – Poezija će prilikom pretraživanja termina poezija biti u rezultatima pretrage čak i u slučajevima kada tog termina nema u naslovu publikacije.

Šta su Čitaonice?

Čitaonice su virtuelne zajednice korisnika sličnih interesovanja ili potreba za korišćenjem posebnih opcija aplikacije. Preko čitaonica korisnici mogu da se udružuju u male čitalačke klubove za diskusiju ili komentarisanje određenih dela ili književnih žanrova, kao i za deljenje različitih čitalačkih iskustava sa drugim korisnicima.

Kako se mogu koristiti Čitaonice?

Čitaonice mogu biti javno vidljive ili privatne, u skladu sa namerom ili željom korisnika koji kreira čitaonicu. Korišćenje čitaonica je moguće na mnogo načina, a ovde ćemo opisati samo dva najtipičnija. Čitaonice najčešće okupljaju korisnike sličnih interesovanja, kao što je ljubav prema određenom delu, autoru ili književnom žanru. Kada se korisnici aplikacije učlane u Čitaonicu mogu da ostavljaju komentare, postavljaju pitanja ili razmenjuju poruke sa drugim članovima iste čitaonice. Drugi način korišćenja čitaonica ima edukativnu primenu. Nastavnik ili profesor može da kreira privatnu čitaonicu u koju će pozvati svoje učenike ili studente kao već registrovane korisnike aplikacije. Tu čitaonicu može da koristi kao alat za održavanje onlajn ili virtuelne nastave za nastavnu temu koja se tiče određenog dela ili autora.

Šta su Kontakti i kako se povezujem sa drugim korisnicima?

Kontakti su svi korisnici sa kojima ste se povezali preko aplikacije. Kontakte pretražujete preko zajedničkog polja pretrage i ukoliko su korisnički nalozi postavljeni da budu javno vidljivi u rezultatima pretrage pojaviće se korisnička imena koja odgovaraju na zadati upit. Druge registrovane korisnike možete dodavati u svoje kontakte preko linka Dodaj u moje kontakte, čime se povezujete sa drugim korisnicima, što omogućava kreiranje grupa sličnih interesovanja sa kojima se na taj način olakšava komunikacija i deljenje čitalačkih iskustava. Sa svojim kontaktima možete direktno komunicirati preko direktnih poruka u aplikaciji.

Da li je moguće komunicirati sa drugim korisnicima aplikacije?

Povezivanje i komuniciranje sa drugim korisnicima aplikacije moguće je putem linka Poruke u meniju korisničkog naloga. Klikom na link otvara se interfejs za slanje tekstualnih poruka do postojećih kontakata.

Gde mogu da dobijem dodatne odgovore?

Odgovore na pitanja koja nisu navedena ovde ili dodatne informacije možete dobiti od administratora putem linka Kontakt na početnoj stranici aplikacije.

Objavljeno: januar 2022. godine